TERMES I CONDICIONS

Aquí trobaràs els nostres termes i condicions legals. Qualsevol dubte que pugui sorguir us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de info@bttfornells.org.

  1. IDENTIFICACIÓ

En Compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), El Club BTT Fornells de la Selva, informa que és titular del lloc web www.bttfornells.org

D’acordar amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, El Club BTT Fornells de la Selva, informa de les Següents dades:

-Pàgina web: www.bttfornells.org

-El titular del lloc web: El Club BTT Fornells de la Selva

-CIF: G-17.702.663

-Domicili social del titular: Plaça Catalunya, 2 de Fornells de la Selva (17458)

-Inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya número: 11380

-Direcció de correu electrònic de contacte de l’empresa: info@bttfornells.org

2. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, …, així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la pàgina Web www.BTTFornells.org) són propietat del Club BTT Fornells de la Selva o de les empreses representants i fabricants dels productes i serveis oferts. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent del Club BTT Fornells de la Selva, o, si escau, del representant o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part del Club BTT Fornells de la Selva: renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

  1. OBJECTE I ACTIVITAT

El Club BTT Fornells de la Selva es dedica a activitats relacionades amb l’esport sense afany de lucre. Realitza l’activitat de venda d’equipacions de ciclisme i material esportiu únicament amb la finalitat de donar servei als seus socis i esportistes.

  1. ACTUALITZACIÓ DEL WEB SITE REFERIDA la CONTRACTACIÓ

El Club BTT Fornells de la Selva es reserva el dret a realitzar modificacions i actualitzacions sobre els productes, preus, promocions i altres condicions contingudes en www.BTTFornells.org, al seu abast, procura que la informació oferta en el website sigui veraç i aparegui sense errors tipogràfics. En cas que es produeixi algun error de tipografia, aliè a la voluntat de El Club BTT Fornells de la Selva. Es procedirà a la seva immediata correcció. Si succeís que algun usuari decidís fer alguna compra basant-se en un error d’aquest tipus, www.BTTFornells.org l’informarà de forma immediata d’aquest error, i les dos parts rescindiran la compra sense cap cost sempre que es justifiqui l’existència de aquest error.

El Club BTT Fornells de la Selva presta gran atenció a la informació relativa a les característiques tècniques i prestacions dels productes, mitjançant descripcions tècniques, i de fotografies de qualitat que il·lustren els productes. Els fabricants es reserven el dret de realitzar modificacions en els articles. Les imatges en cap cas són vinculants.

En cap cas ens farem responsables d’errors o omissions d’informació, continguts en la nostra pàgina web. Si per al comprador alguna de les característiques tècniques del producte que vol comprar, és indispensable, si us plau contacti amb el nostre servei d’atenció al client, per corroborar aquesta informació.

  1. COM COMPRAR

Un cop realitzada la comanda rebrà un correu electrònic amb totes les dades d’aquest. Per fer la comanda ho podran fer únicament per Internet a les nostres pàgines web: www.BTTFornells.org (24h / dia, 365 dies a l’any)

  1. DISPONIBILITAT

En el cas dels productes de col·lecció, la disponibilitat estarà marcada a la web.

A la fitxa de cada producte, trobarà el termini de lliurament aproximat (depenent del país). Per enviaments a Espanya, Illes Balears i Portugal, cal sumar-li 2 dies hàbils al termini indicat. En el cas d’enviaments a Canàries, l’enviament vaig poder demorar fins a 15 dies.

Si un dels productes comprats no estigués en estoc ens comprometem a informar-immediatament, mitjançant un correu electrònic o trucada telefònica, del termini en què podrem enviar-li el seu producte o li oferirem una alternativa al producte comprat. En cas de no satisfer-li el nou termini i / o l’alternativa, anul·larem la comanda i si hagués fet el pagament, l’hi reintegrarem.

En cap cas El Club BTT Fornells de la Selva. es farà responsable dels possibles retards en el lliurament per part de l’agència de transport. Posarem tots els nostres esforços en la ràpida solució de la incidència, però no ens podran demanar responsabilitats de cap tipus.

  1. FORMES DE PAGAMENT. FINANÇAMENT

Targeta. Un cop acreditada en el nostre compte la transferència, la seva comanda quedarà llesta per a ser entregada segons la forma indicada en cada producte.

8.  FORMES D’ENVIO, DESPESES I TERMINIS

En les comandes per encàrrec es farà constar la data aproximada d’entrega que posteriorment serà notificada per correu electrònic al CLIENT. La comanda s’entregarà en el domicili del Club BTT Fornells de la Selva a la Plaça de Catalunya, 2 de Fornells de la Selva.

Les comandes restants de productes en stock seran enviades a través d’una companyia reconeguda de missatgeria reservant-se el Club BTT Fornells de la Selva l’elecció de la mateixa i la manera de l’enviament. El termini d’enviament serà inferior al 6 dies per entregues dins el territori espanyol. No es serviran comandes fora del territori espanyol.

Les despeses d’enviament seran notificades abans del pagament de la comanda.

9. DRET D’ANUL·LACIÓ I DEVOLUCIONS

Es considera devolució, i per algun motiu no queda satisfet amb la seva comanda i desitja que se li reemborsi l’import de l’article, té un termini de 30 dies, a comptar de la data de lliurament de la comanda, per tornar-lo. (Segons art. Art.71 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris). Els Despeses generades per la devolució del producte seran a càrrec del comprador (art. 101.1 RDL g1/2007). Només ha de fer-nos arribar els productes en perfectes condicions i en el seu embalatge original, incloent garanties, etiquetes i instruccions d’ús, és important que no presenti signes d’ús, invalidaria la devolució. En cas que rebem el producte en unes condicions NO òptimes, s’ho tornarem de nou, generant unes despeses d’enviament a assumir pel client.

És molt important que ens retorni el / els productes de canvi o devolució perfectament embalats. En cas que els productes resultin danyats a causa d’un embalatge inadequat, no admetrem la devolució. Tampoc s’admetrà la devolució de DVD o Llibres, si aquests no tenen el precinte original, i de vestimenta si aquesta ha estat usada. Una vegada que rebem la mercaderia en el nostre magatzem i comprovem que es donen totes les condicions anteriors, El Club BTT Fornells de la Selva gestionarà la devolució de l’import de la compra, excepte els ports generats en el primer enviament.

En cap cas s’accepten devolucions en productes d’Ocasió i / o segona mà.

En el cas de devolució en enviaments erronis per la nostra part, totes les despeses d’enviament aniran a càrrec de El Club BTT Fornells de la Selva durant el primer mes transcorregut des de la seva venda. Vegi l’apartat Garanties.

  1. GARANTIES

En el cas de productes defectuosos, totes les despeses d’enviament aniran a càrrec de El Club BTT Fornells de la Selva durant el primer mes transcorregut des de la seva venda Garanties (Llei, 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum i Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris).

La garantia únicament serà vàlida durant la data indicada. Per beneficiar-se d’aquesta garantia, ha de posar-se en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client. Imprescindible conservar la factura original de compra.

Atenció: La garantia no cobreix la reparació de danys resultants d’una causa externa al producte (per exemple, accident, xoc …), d’un ús incorrecte (no conformes a les instruccions d’ús), d’un ús que afectés a la bona conservació de l’article, d’un ús comercial o col·lectiu i / o de l’ús d’accessoris o components no compatibles.

En cas de disconformitat amb la gestió d’una reclamació en període de garantia o amb la finalitat de detallar alguna consideració al respecte sobre el producte, sempre podrà posar-se en contacte telefònic amb el nostre responsable d’atenció al client en horari comercial. (Veure horari) 607253005 Cancel·lació de Compres, per la qual cosa se li podrà solucionar la incidència in-situ, sense necessitat de enviar el producte.

Si el producte no disposa de servei tècnic, ens haurà d’enviar el producte a ports pagats al nostre servei post venda, per solucionar la incidència. En qualsevol cas, El Club BTT Fornells de la Selva no acceptarà cap responsabilitat si no es compleixen els punts exposats anteriorment.

  1. CANCELACIONS

En cas que es vulgui fer una cancel·lació el client haurà d’enviar un correu electrònic a la major brevetat a info@bttfornells.org indicant que voleu cancel·lar la comanda i indicant el número d’aquest.

Es considera cancel·lació quan el client vol anul·lar una comanda que encara no ha estat pagat, o bé que tot i ser pagat, no ha estat encara processat pels nostres magatzems, i per tant, no ha estat enviat .

Si l’article ja ha estat pagat i no confeccionat, es procedirà a retornar-li l’import del mateix. Les despeses bancàries generades per la devolució de l’import aniran a càrrec del client.

En cas que la comanda hagi estat confeccionat o enviat abans de la seva trucada i / o correu, es considerarà llavors com una devolució.

 

  1. CANVIS

Un canvi, es considera quan el client vol canviar l’article rebut per un altre el qual tinguem al nostre catàleg i en estoc, ja sigui per error de talla, o per altres motius, que no tinguin a veure amb defecte d’aquest, en cas de no tenir estoc del producte a canviar, s’oferirà la possibilitat d’una devolució.

Per fer un canvi, el client ha de posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció al client, ja sigui via telefònica (607253005), o per correu electrònic (info@bttfornells.org), indicant que es desitja fer un canvi, i indicant l’article pel qual voleu canviar-lo. L’informarem de les opcions de les que disposa per a aquest canvi S’haurà de fer el canvi dins dels 7 dies següents a la recepció del producte.

En aquest cas les despeses d’enviament, correran a càrrec del client, tant de l’expedició als nostres magatzems, com l’expedició al domicili del client.

  1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Club BTT Fornells de la Selva, informa sobre la seva política respecte del TRACTAMENT I i protecció de les dades de caràcter personal USUARIS i clients que puguin ser recaptats per la navegació o Contractació de serveis a través de la seva pàgina web.

En AQUEST SENTIT, El Club BTT Fornells de la Selva, garanteix el Compliment de la normativa Vigent en Matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, paper qual s’aprova el Reglament que desenvolupa de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

L’Ús d’aquesta pàgina web implica l’Acceptació d’AQUESTA política de privacitat.

De conformitat amb el que és Disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), El Club BTT Fornells de la Selva, informa que les dades personals que els Usuaris de la seva pàgina web facilitin a través dels formularis Continguts en la mateixa, seran Tractats per l’empresa i seran inclosos en el / els fitxer / s automatitzat / s de caràcter personal declarats i Inscrits Davant | Agència Espanyola de Protecció de Dades per l’empresa El Club BTT Fornells de la Selva, com a titular i responsable, amb la Finalitat de que els usuaris puguin poder fer sol·licituds com són les Peticions d’informació i les elaboracions de pressupostos.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través de la pàgina web de El Club BTT Fornells de la Selva, i per Tant, tinguin la consideracions de Tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades a els Fitxers declarats Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades pel Club BTT Fornells de la Selva, RESPECTANT sempre la CONFIDENCIALITAT de les Seves dades personals que només seran utilitzades amb la Finalitat de gestionar els serveis oferts com ja s’ha indicat anteriorment.

L’empresa El Club BTT Fornells de la Selva, informa que Totes les dades personals recollides a través de la pàgina web, no seran cedits a TERCERS, TRET que AQUESTA cessió estigui sota obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui necessàriament dins d’una relació contractual la cessió amb un encarregat del tractament i sempre que dit tercer disposi de consentiment exprés de l’usuari perquè es dugui a terme la cessió de dades.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, contempla la possibilitat que els interessats puguin exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de dades personals, que són els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei anteriorment citada, que hauran de formalitzar-se mitjançant una comunicació per escrit dirigit a Cub BTT Fornells de la Selva, a l’adreça Plaça Catalunya número 2, del municipi de Fornells de la Selva (17458- Girona), aportant a més com a document adjunt a l’escrit, la documentació necessària per acreditar la seva identitat (DNI o passaport).

Així mateix, El Club BTT Fornells de la Selva, informa que en compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, sol·licitant a l’usuari el seu consentiment, podrà utilitzar les adreces de correu electrònic facilitades a través dels formularis continguts a la pàgina web, per remetre-li informació sobre els productes, serveis, avisos i informació amb finalitats comercials, podent en qualsevol moment l’usuari desistir d’aquest servei a través de les vies anteriorment citades.

El Club BTT Fornells de la Selva, li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tot això de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

14. RESOLUCIÓN DE LITIGIS A LÍNIA

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un finalment suggerir i / o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15. LEGISLACIÓ APLICABLE en la matèria

Les transaccions comercials realitzades amb www.BTTFornells.org estan sotmeses a la legislació espanyola.

Lleis d’aplicació a la matèria
• Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.
• Llei 7/96, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.

En cas de conflicte o desacord en la interpretació o aplicació d’aquestes Condicions Generals de Contractació, els jutjats o tribunals que coneguin de l’assumpte seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció.

En el cas que el comprador tingui el seu domicili fora d’Espanya, ambdues parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Tortosa (Espanya).