Sol·licitud d'Inscripció

    Dades Soci

  • Per tramitar la llicència UCI ens caldrà una fotografia de carnet, la revisió mèdica amb els requeriments de la Federació Catalana de Ciclisme i que ens diguis en quina categoria et vols inscriure. Fes-nos arribar aquesta informació a info@bttfornells.org un cop t'hagis donat d'alta com a Soci.
  • Dades de pagament

  • D’acord amb la normativa vigent de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer informàtic responsabilitat del club BttFornells, amb la finalitat de gestionar l’activitat a que s’ha inscrit el seu fill/a. Us informem també que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Junta del Club BTTFornells.
 

Verificació